Αποτελέσματα Κ.Π.Γ. – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ΚΠγ της εξεταστικής περιόδου Δεκέμβριος 2017.
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Ιταλικά ως ειδικό μάθημα – Πανελλήνιες

Μπορείτε να δείτε κάποια από τα περιεχόμενα του βιβλίου του ειδικού μαθήματος των Ιταλικών ως ειδικό μάθημα των Πανελληνίων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ_ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Βιβλίο για την προετοιμασία του ειδικού μαθήματος των Ιταλικών

Νέο βιβλίο προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των Ιταλικών των Πανελλήνιων εξετάσεων! Έρχεται! 🙂

paneliies1

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

CALENDARIO ESAMI PLIDA 2018 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA 2018

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες εγγραφής για τις εξετάσεις Plida.

calendario

 

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Θέματα εξετάσεων Celi 2017

Στο link που ακολουθεί θα μπορέσετε να βρείτε ολοκληρωμένα τα θέματα των Celi για το έτος 2017 για όλα τα επίπεδα μαζί με τη prova di ascolto. Μπορεί κανείς να τα δει πατώντας στο formato zip.

https://www.unistrapg.it/node/3278

 

 

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Θέματα ΚΠγ Δεκέμβριος 2017

Εάν θέλετε να δείτε τα θέματα του ΚΠγ της εξεταστικής περιόδου Δεκέμβριος 2017 πατήστε εδώ.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πληροφορίες για το ΚΠγ Δεκεμβρίου 2017 (εξεταστικά κέντρα, πρόγραμμα κλπ)

ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του ΚΠγ Β περιόδου (Δεκέμβριος) 2017

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017, η οριστικοποίηση των οποίων θα λήξει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 για τα επίπεδα:
α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ)  Επίπεδο Γ1  «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Περισσότερα…

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Νέα υπουργική απόφαση για την απόκτηση του ΚΠγ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 τ.Β’) υπουργικής απόφασης Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 1 Εξετάσεις και πιστοποίηση Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσμοθετήθηκε με το ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της υιοθέτησης του με το από 31-3-1995 ψήφισμα του Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C.207/12-8-1995. Οι εξετάσεις για τη λήψη του ΚΠΓ διενεργούνται δύο φορές το χρόνο. Η Α΄ εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα κατά το μήνα Μάιο και η Β΄ εξεταστική περίοδος κατά το μήνα Νοέμβριο. Ειδικά για το έτος 2017 η Β’ εξεταστική περίοδος θα διενεργηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Δικαιολογητικά – Τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση η οποία αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, την αίτησή τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Τον κωδικό υποψηφίου που αναφέρεται στην προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπωμένη την προσωρινή ηλεκτρονική αίτηση αυτή. β) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου. γ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Ο υπάλληλος που έχει ορισθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να προβεί στη δέσμευση του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση με αυτά που αναγράφονται στο έγγραφο της ταυτοπροσωπίας και ανάλογα να εκτελέσει την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου ή να επισημάνει στον υποψήφιο τις διορθώσεις στις οποίες πρέπει να προβεί στην προσωρινή του αίτηση.

2. Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία ή προτιμήσεις εξεταζόμενης γλώσσας ή επιπέδου, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση διόρθωσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση διόρθωσης του υποψηφίου εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/ αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Κατόπιν, μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών ο αρμόδιος υπάλληλος της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης στη διορθωμένη ηλεκτρονική αίτηση και παραδίδει εκ νέου στον υποψήφιο το νέο Δελτίο Εξεταζόμενου. Το αρχικό Δελτίο Εξεταζόμενου πρέπει να το παραδώσει ο υποψήφιος στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση μαζί με την αίτηση διόρθωσης.

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

IMAT – Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια στην Ιταλία

Αν θέλετε να δείτε τα past papers των προηγούμενων ετών με τις απαντήσεις τους, πατήστε εδώ.
Για γενικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αν θέλετε μαθήματα ιταλικών επικοινωνήστε στο: xristinabar@gmail.com

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε